Geschiedschrijving Nederlands verzet steeds persoonlijker

Published in Tijdschrift voor Geschiedenis, 2016

Recommended citation: Van Lange, M. (2016). "Geschiedschrijving Nederlands verzet steeds persoonlijker." Tijdschrift voor Geschiedenis. 129:4.

Review of: Hilbrink (2015), Knokploegen; Schippers (2015), De Westerweelgroep en de Palestinapioniers

Link to review here